ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Είμαστε μια νέα εταιρία στο χώρο των απολυμάνσεων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Απεντόμωσης – Μυοκτονίας – Απολύμανσης υψηλής ποιότητας. 

Για αυτό το λόγο  οι μελέτες και οι εφαρμογές γίνονται αποκλειστικά και μόνο με παρουσία ειδικού επιστήμονα όπως άλλωστε προβλέπεται από την νομοθεσία. 

Στόχος μας είναι η τήρηση της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ,η ασφαλής χρήση των σκευασμάτων ,η προστασία του πολίτη αλλά και του περιβάλλοντος.Χρησιμοποιούμε αποκλειστικά και μόνον απολυμαντικά και εγκεκριμένα φάρμακα για την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών (Π.Δ.205/2001, Ν.721/77) παίρνοντας όσα ιδιαίτερα μέτρα έχουν καθοριστεί με την έγκριση κυκλοφορίας αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματική καταπολέμηση χωρίς κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα. 

Οι λύσεις και εφαρμογές που προτείνονται είναι εναρμονισμένες με την Οδηγία 93/43 της ΕΟΚ (Γενικοί Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των τροφίμων). Παρέχουμε πλήρη μελέτη και φάκελο για  επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πιστοποίηση HACCP. Επίσης παρέχουμε τα απαραίτητα πιστοποιητικά εφαρμογής.

Μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις του νησιού μας, μας εμπιστευτήκαν για να δώσουμε  λύσεις στα προβλήματα τους.        Σχετικά με την απεντόμωση-μυοκτονία, ο αριθμός των εφαρμογών εξαρτάται από την ένταση της προσβολής, τον χώρο και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Τα σκευάσματα ανάλογα με τις συνθήκες και το χώρο έχουν διάρκεια από δύο έως έξι μήνες. 

Σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως χώροι μαζικής εστίασης, αρτοποιεία, νοσοκομεία, συστήνουμε 4-6 εφαρμογές το χρόνο. Σε όλους τους υπόλοιπους χώρους μη υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου δεν υπάρχει φορτίο ανάπτυξης επιβλαβών παρασίτων, αλλά και για να μειωθεί το κόστος, προτείνουμε τουλάχιστον 2 εφαρμογές, με την επιφύλαξη ότι σε περίπτωση εμφάνισης κάποιου προβλήματος θα επαναληφθεί η εφαρμογή.